Франківський район м. Львова. ДНЗ № 18
навчально-виховний процес

                                               
   

                                

 

 

 

Форми організації життєдіяльності дітей

       Час    проведення

1.

Прийом дітей, їх огляд. Ранкова гімнастика. Ігри, спілкування. Індивідуальна робота з дітьми. Самостійно-пізнавальна, комунікативна діяльність дітей. Міні-заняття.

07:30–09:10

2.

Підготовка до сніданку, сніданок  (індивідуальна робота з дітьми по вихованню культурно-гігієнічних навичок).

09:15–09:30

3.

Підготовка до організованої навчально-розвивальної діяльності, самостійна діяльність дітей в розвивальних центрах, ігри. Робота практичного психолога.

09:30–09:45

4.

Організована навчально-розвивальна діяльність (групові, підгрупові, індивідуально-групові, індивідуальні заняття).

09:45–10:30

5.

Підготовка до прогулянки, прогулянка (самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність дітей, спілкування). Повернення з прогулянки.

10:45–12:00

6.

       Підготовка до обіду, обід, індивідуальна робота з дітьми                                 по вихованню культурно-гігієнічних навичок                                               під час прийому їжі.                         

12:00–13:00

7.

Підготовка до сну, сон (індивідуальна робота з дітьми : навички по самообслуговуванню).

13:00–15:00

8.

 Підйом дітей, гімнастика пробудження, оздоровчо-профілактичні заходи, загартувальні процедури (індивідуальна робота з дітьми). Спілкування.

15:00–15:20

9.

Гурткова робота (підгрупова, індивідуально-групова, індивідуальна). Спілкування, розваги, самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність.

15:20–16:00

10.

Підготовка до підвечірка, підвечірок  (індивідуальна робота                          з дітьми).

16:00–16:20

11.

Підготовка до прогулянки, прогулянка.    Самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність, спілкування, індивідуальна робота з дітьми.   Бесіди з батьками.

16:20–18:15

12.

Повернення додому.

 

18:15–19:30

    

 

  Зміст навчально-виховного процесу в нашому  закладі   визначається  Базовим компонентом дошкільної  освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей  «Українське дошкілля». Вихователі  використовують в роботі елементи інноваційних програм та методики навчання і виховання дошкільників : "Крок за кроком", принципи методики "Лицем до дитини", навчання читанню "Від тексту до букви", "Логіка світу".
                                                          
 Завдання на 2018-2019 навчальний рік:

 

1. Продовження роботи з формування здоров'язберігаючої компетентності дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності.

2. Розвивати у кожного педагога прагнення до самоосвіти, саморозвитку, підняття рівня педагогічної майстерності шляхом впровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій, досвіду роботи інших педагогів з метою вдосклналення організації освітнього процесу.

3. Продовження роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.

 

Наш девіз: « Вірити в сили дитини та допомогти їй повірити в себе».

 

 Навчально-виховний процес організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного «Я».  Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини.   Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям.  Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, уміли самостійно діяти в ньому.  Впроваджуючи інноваційні технології в практику з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні,сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.   При організації навчально-виховного процесу вихователі використовують велику кількість ілюстративного наочного матеріалу, розвиваючих та дидактичних ігор, використовуючи можливості розвивального предметного середовища групових приміщень.  

 

                  

          "Дитинство - найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя"          В.Сухомлинський

 

          "Дитинство, дитячий світ- це світ особливий. Щоб мати доступ у цей казковий палац, ім'я якому - Дитинство, Ви повинні перевтілитись, стати в якійсь мірі дитиною- тільки за цієї умови Вам доступна буде мудра влада над людиною- дитиною"          В.Сухомлинський