Франківський район м. Львова. ДНЗ № 18
навчально-виховний процес

                                               

 

В освітньому просторі України процес розроблення і затвердження програм
для дошкільної освіти регламентується такими законодавчими і нормативними документами:
1. Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту".
2. Порядок надання навчальній літературі засобам навчання і навчальному  обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 628/15319).
3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.05.2010 № 1/9-369
    «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів». 

 

         Схвалено педагогічною радою                                                                                                                                                   Протокол  №  01  від _28.08.2017                                          

                                                                                            

                                                                                                                                                                                      

Затверджую                                                        

Завідувач  ДНЗ № 18  

___________Н.Бондаренко                                                            

 

 

 

 

 

                        Р і ч н и й     п л а н

                   на 2017 – 2018 навчальний рік

            дошкільного навчального закладу   №  18

                                      м. Львова

 

  

 

Загальні відомості:                                                                                                                                                                                                Дошкільний навчальний заклад  діє згідно з Конституцією України, Конвенцією     « Про права дитини»,  Законами  України « Про  освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.03р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», Концепцію дошкільного виховання в Україні, Статутом Львівського дошкільного навчального закладу  № 18 Львівської міської ради Львівської області (нова редакція), «Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, Посадовими інструкціями, нормами харчування для дошкільних закладів,  « Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності», Базовою програмою «Я у Світі».

                                                                                                                                                                                       Дошкільний навчальний заклад № 18 Львівської міської ради.

          Адреса:       м. Львів - 57, вул.. Гіпсова 36-б, тел. 238-45-53.

Приміщення:     2  пристосовані  будівлі  ( одно - та двохповерхова )

          Матеріальна база:   бюджетні кошти.

 

          В ДНЗ № 18 працюють   вікові групи:                                                                                                                                                                    - молодша група « Сонечко »,  для дітей віком від 3 до 4 років,                                               режим роботи  - 10.5 год.

                                                                                                                                              -cередня група « Пізнайки », для дітей віком від 4 до 5 років,                            режим роботи – 10,5 год.

- старша група « Чомусики », для дітей віком від 5 до 6 (7) років,                               режим роботи – 12год.

         

Списковий склад  груп  перевищує норму,  але аналіз відвідування показує,   що середнє відвідування дітьми груп протягом року відповідає нормі.

           Вихователі працюють за програмою « Українське дошкілля»,  «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, використовують  у роботі елементи інноваційних методик: принципи « Лицем до дитини», «Крок за кроком» інші інноваційні методики.

     Фінансово – матеріальне зміцнення відбулося за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків батьків. Так за рахунок позабюджетних коштів придбані батьками дітей молодшої групи придбані матеріали і проведено ремонт в приміщенні роздягальні , у кожну групу нові іграшки відповідно  віку дітей, поновлено матеріал для куточків  самостійної діяльності, проведені поточні ремонтні роботи, що створили комфортний доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у дошкільному закладі. Придбані атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, сенсорні та настільні ігри, методичні посібники, канцелярські товари, демонстраційний матеріал . Проведені ремонтні роботи: побілка приміщень старшої групи, підвального приміщення, харчоблоку, частковий ремонт  стічної системи в другому корпусі, завершені ремонтні роботи в кімнаті психолога.  Контроль за надходженням та використанням позабюджетних коштів  здійснює батьківська рада та працівник бухгалтерії. За бюджетні кошти придбані: двері вхідні та міжкімнатні, постіль .

       Утримання та влаштування будівель та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

       Технічний стан будівель задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, огороджена. Ігрові та спортивні майданчики, обладнання підтримуються у задовільному, безпечному стані.

       Підписка на періодичні видання, придбання методичної літератури, дитячої художньої літератури,  матеріали для  проведення індивідуальних та групових занять з дітьми  зроблені за спонсорські кошти та кошти педагогічних працівників.                                                                                                                                                   

  Педагогічний  колектив:

7 вихователів, практичний психолог, керівник гуртка з англійської мови   та  2 музичних працівника з них:                                                                                    -- з вищою педагогічною освітою – 7 осіб ,                                                                                      -- з  базовою вищою освітою – 5 осіб.

 

    Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів 1 категорії – 1 особа, спеціалістів – 2 категорії – 2 особи, спеціалістів – 10 осіб.

 

     В 2016 – 2017 навчальному році  згідно плану підвищення кваліфікації  вихователі проходили курсову перепідготовку за кредитно-модульною системою, а   Бондаренко Н.Л. пройшла курсову перепідготовку.

  

   Атестація педагогічних працівників.                                                                                                                                                    Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу.

    У 2016– 2017 навчальному році  атестацію пройшла Бондаренко Н.Л.  як завідувач , та вихователь - підтвердила раніше встановленій 1 категорії. 

   

Розділ  1.  Аналіз навчально –виховної роботи педагогічного                     колективу     в 2016 -2017 навчальному році.    

       В 2016 - 2017 навчальному році перед педагогічним колективом дошкільного навчального закладу були поставлені  завдання :

-      Формування здорового способу життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоровя;

-      Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою;

-      Продовжувати працювати над розвитком трудового виховання на основі оволодіння дітьми соціальним досвідом, формуванням самостійності, творчості, активності, ініціативності.

 

        Виходячи з поставлених завдань, протягом навчального року було проведено ряд перевірок, в тому числі :                                                                                                    фронтальна – Готовність дітей до навчання в школі,                                                                                                                        тематичні  - Стан використання предметно-розвивального середовища;

-  Організація  роботи з безпеки життєдіяльності;                                              - Ефективність використання прогулянок для розвитку пізнавальної активності дітей;                                                                                                                    ряд вибіркових перевірок як по дотриманню вимог щодо організації навчального процесу, так і роботи з дітьми у повсякденному житті. 

        В вересні – жовтні місяцях  проведено перевірку знань дітей, які підуть до школи, з метою виявлення знань та вмінь дітей на цей період та координації завдань під час занять та індивідуальної роботи для кожної дитини, для розвитку їх вмінь та знань. В травні місяці під час проведення тестування дітей виявлені високі і хороші показники в оволодінні дітьми знаннями  та вміннями  відповідно до вимог програми. Випускниками 2017 року стали  22 дітей.

       Вихователі закладу працювали над  планування навчально – виховної роботи з дітьми за програмою «Українське дошкілля».   Під час організації навчальної діяльності дітей в групах, повсякденної діяльності дітей проводиться за принципами  особистісно – орієнтованого навчання і виховання , використовуючи елементи «Лицем до дитини » та « Крок за кроком».

       Тематичне планування розробляється на півріччя і затверджується на нараді при завідувачі, вихователі мають право змінити послідовність тем, з урахуванням сезонних змін в природі  або вияву  зацікавлення  дітей.   Вихователі творчо працюють над пошуком   нових форм  інтеграції  різних розділів програми під час вивчення певної теми.

         З жовтні місяця організована робота гуртка по ознайомленню дітей старшого дошкільного віку з англійською мовою вихователем Онисько Г.В. дітям в доступній формі, використовуючи ігрові елементи, з урахуванням тематичного планування в групах  давались знання та вміння у вимові слів, речень на англійській мові.                                                                                                                                                     Підсумок роботи гуртка – виступ дітей старшої групи перед  батьками з показом своїх досягнень: розповідь віршів, рухунок , ігрових ситуацій.

      Практичний психолог Вітковська М.І.. працювала над питаннями адаптації дітей молодшого віку в колективі, розвитку активності у спілкуванні з однолітками та готовності до школи старших дошкільників.

     Проводились групові та індивідуальні заняття з дітьми, що дали можливість розкрити певні можливості кожної дитини. Необхідно запланувати і проводити індивідуальні консультації з батьками щодо психологічних аспектів виховання дітей дошкільного віку, а також проводити  тренінги та семінари з батьками, щодо подолання проблем агресивності дітей, вмінню поводитись в соціумі.

     Вихователі продовжували роботу над поглибленим вивченням проблемної теми у навчанні і вихованні дітей, в групі де працюють.                                                Вихователі  молодшої групи працювали над адаптацією малюків в колективі.  Батьки  мали  можливість перебувати в групі  як під час ранкових годин так і в другу половину дня. Адаптаційний період проходив протягом кількох місяців, що дало можливість кожній дитині поступово звикнути   до нових  умов. Проводилась індивідуальна робота з дітьми, бесіди з батьками для встановлення тіснішого контакту. Батьки приймали активну участь у підготовці і проведенні  свят, розваг.   Під час проведення новорічного ранку, весняного свята, розваг діти показали свої вміння та навички у декламуванні віршів, активно приймали участь у таночках та іграх.  Разом з тим недостатньо роботи проводилось по ознайомленню батьків з новими підходами, нормативними документами у навчанні і вихованні дітей дошкільного віку, консультації для батьків проводились тільки в індивідуальній формі. Батьки  проявляли активність у проведенні  батьківських зборів, на яких ділились  інформацією про життя дітей в групі, вирішували питання щодо спільних дій по покращенню умов перебування дітей в закладі. .

     Вихователь Вітошинська Н.І. працювала над питанням « Читаємо змалку», результатом роботи  є те, що всі діти, які ідуть до школи вміють читати, з задоволення переглядають книжки, шукають цікаву інформацію.

      Вихователь Колесник С.М. продовжила працювати над питанням морального та християнського виховання старших дошкільників: проводила заняття, бесіди з дітьми, читання  та обговорення творів художньої літератури. Проведені індивідуальні консультації для батьків щодо основ християнського та морального виховання малюків.                                                                                                                                                                                                                                                              

      Вихователь Шурко М.І.  працювала над питанням  розвитку логічного мислення дітей молодшого дошкільного віку: проводились цікаві  дидактичні  ігри, розроблялись завдання для дітей , які спонукали дітей виявляти свої знання та логічне мислення як під час  ігрової  так і під час навчальної  діяльності.               

 Під час ознайомлення дітей з живою та неживою природою проводились досліди, які давали можливість дітям побачити зміни та самостійно зробити висновки.

      Вихователі груп продовжили роботу над пошуком різних форм роботи з  дошкільниками  по розвитку математичних знань , логічного мислення: використовували  як групові  так і індивідуальні заняття з дітьми, дидактичні і настільно – друковані ігри.                                                                                                                                    

       Аналіз проведеної роботи показав, що необхідно приділити увагу розширенню знань батьків по цьому питанню, а також проведенню спільних заходів, таких як КВН, розваги  «Що? Де? Коли?»,  «Поле чудес»,  що сприятиме як зацікавленості батьків у спільній роботі по розвитку знань та вмінь кожної дитини так і впровадження нових форм співпраці з батьками.

        Вихователі  груп    проводили практичні заняття з дітьми  по екологічному вихованню, ознайомленню з сезонними змінами в природі, етапами розвитку рослин. Разом з дітьми висаджували та доглядали квіти в квітнику. Батьки    приймали участь у благоустрої майданчиків та території закладу.  Діти проявляють зацікавленість та активну участь під час роботи по догляду за рослинами , деревами, тому необхідно розширити можливості ознайомлення дошкільників з рослинами рідного краю, етапами вирощування рослин та залучати дітей доглядати рослини в групах та на території закладу. 

        Відповідно до річного плану проведені всі заплановані свята та розваги.  Вихователі  старшої групи Колесник С.М., Вітошинська Н.В. та музичний керівник Кучерова М.І. провели тематичні заняття  до  вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка,  дня народження  Л.Українки,  Різдво на Україні, Стрітення,   до Дня Українського прапора, Дня рідної мови.  Музичний керівник Лесечко А ., яка працювала з дітьми   молодшої групи, приділяла більше уваги ознайомленню дітей з музичними інструментами, вміння співати, поєднувати рухи з музикою.  Разом з тим, аналіз роботи по музичному вихованню дітей показав, що необхідно звернути увагу на навчанню дітей танцювальним рухам, постановкою таночків, залученню всіх дітей під час проведення спільних заходів. Особливу увагу слід приділити музичним працівникам та вихователям груп  проведенню розваг в другу половину дня та театралізованій діяльності з дітьми. 

     На протязі навчального року приділялась увага використанню різних форм роботи з дітьми по фізичному вихованню: заняття проводились на майданчиках враховуючи  погодні умови ; в групах вихователі проводили заняття відповідно до розкладу а також на протязі дня використовували рухливі ігри, руханки, фізкультхвилинки, руханки під музику, гімнастику пробудження, доріжки здоров’я  після денного сну.

      Порівняно з минулим роком зменшились показники захворюваності дітей, але надалі залишається проблемним питанням відвідування дітьми  молодшої групи, який є нижчим за норму. Необхідно посилити контроль  старшою медичною  сестрою  за  прийомом дітей,  проводити  консультації, бесіди  з батьками  щодо дотриманням вимог перебування дітей в колективі та профілактиці захворювань, введенню різних форм загартування дітей відповідно до сезонних змін.

     Під час  перспективного планування вивчення тем, враховуючи досвід попередніх років,  вихователі  підбирали теми, які б зацікавили дітей, під час яких можна було б дати знання і виявити вміння дітей з різних розділів програми.     Щоденне планування навчальної діяльності вихователі робили за лініями розвитку дітей на протязі дня, що давало можливість чітко визначити чим діти будуть займатися, організовувати як групові так і фронтальні  заняття.                                                                                               Аналізуючи  відвідування груп, проведенням спостереження за організацією  навчальної діяльності  показали, що залишається проблемним питанням

 організація роботи дітей в куточках діяльності, перехід від одного куточка до другого  в різновіковій та старшій групах так як діти в цих групах є різного віку, необхідно чітко визначати навчальну діяльність в першу та другу половину дня.

Проблема мовленнєвого зростання незалежно від освітніх концепцій завжди залишається актуальною. Дитина має бути готовою до широкого спілкування з іншими людьми в різних сферах життєдіяльності, адже це – основа мовленнєвої особистості.                                                                                                                                                                                                   Вихователі проводили спеціальні заняття як групові так індивідуальні            по розвитку зв’язного мовлення, збагачення та активізації словника дітей та використовували дидактичні, настільно – друковані ігри, читання і слухання казок, вправи по покращенню звукової вимови, як під час ранкової зустрічі так і під час проведення інтегрованих занять.  Аналіз роботи вихователів з розділу розвиток мовлення показав, що недостатньо уваги приділялось складанню описових розповідей як предметів, іграшок, картин, розвитку діалогічного та монологічного мовлення,  дикції у дітей.

      Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому необхідно проводити відповідні заняття з дітьми з різновікової групи по розвитку та зміцненню м’язів руки, координаційних рухах.                                                          Показники з образотворчої діяльності, в цілому, - на середньому рівні. Відповідно до тематичного планування діти вправлялись у малюванні та аплікації.  Відвідування занять та аналіз дитячих робіт показали, що більшість дітей володіють навиками відповідно віку, але не завжди виконують завдання самостійно, чекають допомогу дорослого. Дітям старшої групи не завжди вдавались просторові відображення та сюжетне малювання. Необхідно планувати заняття з дітьми молодшого віку по конструюванню з паперу, використовувати  обривну аплікацію, а з старшими дошкільниками по вирізанню деталей з паперу та створенню самостійних робіт.

     Відповідно до річного плану  вихователями проведені відкриті заняття, які мали можливість відвідати і батьки, на яких показували роботу з дітьми різних вікових груп. Так вихователі  Вітошинська Н.І. в грудні місяці показала як можна використовувати ігрові елементи під час навчання елементів грамоти ,   Колесник С.М. –  морально – християнське виховання молодших дошкільників під час вивчення теми « Який я?»;  Баглик .Л.Є.. - розвиток логічного мислення дітей під час проведення дослідницької діяльності; Лойко Р.І. – розвиток акторських здібностей дітей ( казка «Колобок» на новий лад) .

      Безпеці життєдіяльності дошкільників приділяється постійна увага протягом всього навчального року: проводяться відповідні заняття, бесіди з дітьми , перегляд фільмів  «Уроки обережності». Під час проведення підсумкового тижня «Безпека життєдіяльності дошкільника»  в травні місяці  батьки мали можливість прийняти участь не тільки у проведенні занять , розваг,  а і отримати консультації, переглянути відповідну літературу. 

   Батьки виявляють інтерес до перебування дітей в групі, приймають участь у покращенні умов перебування дітей.  Відвідування батьківських зборів в групах, консультацій для батьків, аналіз спілкування з батьками показують ефективність проведення таких форм співпраці з батьками , як  індивідуальні консультації, бесіди, участь батьків у підготовці до свят, відвідуванні занять протягом дня. Нажаль низька активність і присутність батьків  під час проведення загальних зборів та участь у засіданнях батьківської ради.    

        Завданнями вдосконалення роботи з підготовки до шкільного навчання на наступний період є : розвиток діалогічного мовлення; уміння порівнювати і пояснювати; розвиток дрібної моторики руки; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніки малювання; формування креативного мислення, толерантності, відповідальності, підвищення самооцінки, оптимізму дитини, впевненості у собі.

       Під час проведення семінарів , семінарів – практикумів для вихователів виявлено, що розроблення схем календарного та перспективного  планування за новою програмою, підбір тем, художньої літератури, дидактичних ігор для кожної вікової групи вимагають від вихователів постійно цікавитись новинками літератури , проявляти ініціативу, вміння експериментувати.

      Згідно річного плану проведені заплановані педагогічні ради, рішення засідань виконані на 93%.

      Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ясел – садка в співпраці з сім’ями вихованців : більшість батьків ( 82% ) зазначають, що діти із задоволенням відвідують  групи, повертаються додому в хорошому настрої; батьки (80%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їх ставленням до дітей; 65% членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку навчання й виховання дітей оцінюють позитивно.

      На педагогічних годинах, нарадах при завідувачі розглядались питання  дотримання рухового режиму на прогулянках, організації і проведенню пішохідних переходів з старшими дошкільниками, дотримання режиму дня, організація роботи з дітьми в другу половину дня.                                                                                                                                 За результатами вивчення освітньо – виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально –виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування, аналіз відкритих заходів, аналіз стану здоров’я дітей.

       Враховуючи    аналіз  навчально – виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік ,  враховуючи досягнення й перспективи розвитку  та вимоги  роботи  перед педагогічним  колективом  ставляться  завдання         на 2017-2018 навчальний рік  :

     

                Завдання на 2017– 2018 навчальний рік :

n  Надання пріоритету соціально - моральному розвитку особистості дитини

 

n  Співпраця з батьками по формуванню  психологічного здоров’я дошкільників

 

n  Формування системи елементарних знань про предмети та явища навколишнього середовища  як умови життя особистості в сучасному суспільстві.

 

                             Розділ 2.  Методична робота з кадрами

                               Підвищення педагогічної майстерності

 

                                    Семінари, семінари- практикуми

 

з\п

                  тема

термін проведення

відповідальний

примітка

1.

 

 

    

        2.

 

 

 

 

 

3.

Теоретичний семінар: «Вимоги та особливості організації та планування освітньо-виховного процесу   на сучасному етапі»   

                                                         Теоретично – практичний семінар:  « Особистість дитини. Індивідуальний добір виховних прийомів».

                                                                    

                                                                Семінар -практикум : « Розвиток сенсорно-пізнавального простору дитини »

 

вересень

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

лютий

завідувач

Н.Бондаренко

 

 

 

завідувач

Н.Бондаренко

практичний психолог  М.Вітковська

 

вихователь

Колесник С.М.

 

 

 

                                                 

                                                

                                    

 

                                                  Консультації

 

з\п

                тема

термін проведення

відповідальний

примітка

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

Планування навчально – виховної роботи , підбір тем.

 

Вивчення індивідуальних особливостей дитини.

 

Використання нових форм у проведенні занять з зображувальної діяльності.

 

Використання трудових завдань для роз

 

вересень

 

 

листопад

 

 

березень

 

 

 

квітень

 

завідувач Н.Бондаренко

 

практичний психолог М.Вітковська

вихователь

 

 

 

завідувач Бондаренко Н.Л.

 

 

 

                                       

                                              

 

 

                                               

 

 

                                                             Відкриті покази

 

№ з\п

                   тема

термін проведення

відповідальний

        група

примітка

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

« Розвиток творчих здібностей дошкільників за допомогою театралізованої діяльності»

 

                                                             Інтегроване заняття «Весела подорож» (математика, розвиток мовлення, зображувальна діяльність)

 

 «Що ми знаємо про бережне відношення до природи» -  вікторина  для старших дошкільників та їх батьків

 

 

« Маленькі розумники» -

 розвиваємо сенсорно-пізнавальне виховання молодших дошкільників

 

 

« Наші вправні рученята  » -

Інтегроване заняття (математика, розвиток мовлення, зображувальна діяльність)

 

грудень

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

старша група

 

 

 

 

середня група

 

 

 

 

старша група

 

 

 

 

 

молодша група

 

 

 

 

 

молодша  група

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Удосконалення професійної творчості

 

№ з\п

 зміст  та форма роботи

 термін  проведення

відповідальний

примітка

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Ознайомлення педагогічних працівників з авторською програмою «Гармонія інтелекту, духовності та здоров’я»

 

Довідкове бюро « Формуємо розвивальне середовище »

 

Теоретично-практичне  заняття        « Ранкова зустріч – складова навчального процесу».

 

Круглий стіл  «Розвиваємо культуру мовлення та спілкування дітей»

 

Взаємо відвідування вихователями груп ДНЗ № 3, 93, 131 з метою ознайомлення з роботою в інших ДНЗ району.

 

 Звіти вихователів про роботу над проблемною темою.

жовтень

 

 

 

 

листопад

 

 

грудень

 

 

 

січень

 

 

 

лютий                              -квітень

 

 

 

травень

  завідувач                     Бондаренко Н.

 

 

 

вихователь

 

 

завідувач

Бондаренко Н.

 

 

завідувач

Бондаренко Н.

вихователь

Вітошинська Н.

завідувачі ДНЗ

 

 

 

 

вихователі

 

                                                                                        

                 

                                                        Самоосвіта     працівників

 

№ з\п

Зміст   роботи

форма та термін проведення

відповідальний

примітка

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними та державними документами в галузі освіти .

 

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній

З чого починається педагогічна майстерність

 

Участь у проведенні районних та міських семінарах, методичних об’єднаннях  для вихователів, музичних керівників, практичних психологів

 на нарадах при завідувачі

1 раз на місяць

 

                    теоретичний семінар

листопад

педагогічна майстерня

 

згідно плану

 

 

 

 

завідувач Бондаренко Н.Л.

 

 

                              завідувач Бондаренко Н.Л.

 

практичний психолог

 

вихователі, музичні керівники, практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        Педагогічні   ради

 

№з\п

            зміст

термін проведення

відповідальний

примітка

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

-   Аналіз проведення літнього оздоров-лення дошкільнят.

-  Звіт вихователів про готовність груп до нового навчального року

 -  Затвердження плану навчально – виховної роботи ДНЗ на 2017 – 2018 навчальний рік.

 -  Затвердження форм планування навчально – виховної роботи в групах.

 - Затвердження тарифікації педагогічних працівників на навчальний рік.

 

- Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній

-  Формування системи елементарних знань про предмети та явища навколишнього середовища  як умови життя особистості в сучасному суспільстві.

- Спільна робота медичних та педагогічних працівників щодо зміцнення здоров’я дітей.                   Аналіз захворюваності, харчування  дітей за 2017 рік.

 

- Формування знань у батьків та педагогічних працівників про психологічне здоров’я та шляхи його збереження та зміцнення. Аналіз анкетування та бесід.

- Психологічні тести – можливість пізнання особистості  (практичні вправи)

- Форми роботи з дітьми, планування освітньо –виховного процесу ( за матеріалами перевірки)

 

  Підсумкова педрада.

-  Звіти вихователів про роботу у навчальному році.

- Рівень засвоєння програми вихованцями ДНЗ.

 

- Організація  роботи  закладу під час  літнього оздоровлення дітей.

 

 

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

            завідувач Бондаренко Н.

 

вихователі груп

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

Бондаренко Н.

 

 

 

 

 

Ст.мед. сестра Чистякова І.

 

 

 

 

практичний психолог

 

 

 

завідувач           Н. Бондаренко

 

завідувач

Н.Бондаренко

 

 

вихователі груп

практичний психолог

завідувач

Бондаренко Н.Л.

ст.медична сестра Чистякова І.А.

 

                                                        

                                Атестація, курсова перепідготовка

 

Відповідно до перспективного плану проходження курсової перепідготовки

Педагогічні працівники  проходять за кредитно – модульною системою.  Проходження атестації педагогічних працівників в 2017-2018 навчальному році не заплановано.

 

                           Діагностика, моніторингові дослідження

 

№ з\п

Зміст   роботи

Термін проведення

відповідальний

примітка

 

                                1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

7.

Моніторинг навчально-виховного процесу

Вступна діагностика в групах за програмою

 

Вступна діагностика сенсорного розвитку дітей раннього віку

 

Поглиблена діагностика дітей

 

Діагностика мовленнєвого розвитку дітей

 

Контрольні зрізи знань старших дошкільників з основних  розділів програми

 

Мотиваційна готовність дітей до навчання в школі.

 

Підсумки діагностики дітей протягом року

 

 

 

вересень-жовтень

 

вересень-жовтень

 

 

листопад- березень

 

січень- лютий

 

 

квітень-травень

 

 

 

                               травень

 

 

травень

 

 

вихователі  груп

 

 

вихователі                      молодшої групи

 

 

практичний психолог

 

вихователі груп, логопед

 

вихователі старшої групи

 

 

                             практичний психолог

 

практичний психолог

 

                                                         

                                       Розділ 3.   Робота методичного кабінету

                                   

№ з\п

Зміст   роботи

форма роботи

відповідальний

термін виконання

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Створити інформаційний куток для батьків про особливості розвитку дітей 5-6 річного віку та підготовці до навчання в школі

 

Поповнити добірку матеріалу по дослідницькій діяльності з дітьми   старшого дошкільного віку.

 

Підготувати картки та тести для обстеження готовності  дітей до навчання в школі.

 

 

                                                  Вивчення та розроблення рекомендацій по використанню в роботі вихователями авторської програми «Гармонія інтелекту, духовності та здоров’я»

 

підбірка відповідної інформації для ознайомлення

 

 

підбірка відповідної інформації

 

 

картки, тестовий матеріал

 

 

 

інформаційна добірка, конспекти окремих занять

завідувач Бондаренко Н.Л.

вихователь

Вітошинська Н.І.

 

 

вихователь

 

 

 

 

вихователь     

 

практичний психолог             

 

                                               завідувач

Бондаренко Н.Л.

1 півріччя

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

грудень-січень

 

 

 

 

березень- квітень

 

                        Розділ 4. Організаційно – педагогічна робота

                                                      Робота з батьками

 

з\п

Зміст роботи

Термін проведення

відповідальний

примітка

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

Групові батьківські збори

 

 

Групові батьківські збори з питань навчання і виховання дошкільнят

 

Круглий стіл «Про безпеку дитини  дбаємо разом»

 

Залучення батьків до  підготовки і проведення розваг, свят                        ( виготовлення атрибутів, костюмів, оформлення груп )

 

Індивідуальні та групові консультації для батьків

 

 

Педагогічна література – батькам ( користування батьками бібліотечкою ДНЗ по навчанню і вихованню дошкільнят)

 

Участь батьків у створенні розвивального середовища, благоустрої території закладу

 

Звіт завідувача перед батьківською громадою                           « Робота ДНЗ : досягнення і проблеми»

 

вересень

травень

 

листопад,

березень

 

грудень

 

 

відповідно до плану проведення заходів

 

щомісяця

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

червень

 

Завідувач, вихователі груп

 

вихователі груп

 

 

Бондаренко Н.

 

 

вихователі груп, музичні керівники

 

 

 

вихователі груп, практичний психолог

 

завідувач

 

 

 

 

 

вихователі груп,

завідувач

 

 

завідувач

 

                                                          

 

                                                         Загальні заходи для дітей

 

з\п

Зміст роботи

Термін проведення

відповідальний

примітка

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

Розвага для дітей дошкільних груп « Дружно в коло всі ставайте»

 

Спортивне свято «Ми спритні малюки»

 

Свято «Осінь - чарівниця»

 

 

Вистава з участю дітей дошкільних груп «Ми чекаємо Святого Миколая»

 

Новорічні свята

 

 

Розвага « У світі музики»

 

 

Розвага «Казка в гості завітала»

 

                                                           Конкурс малюнків на асфальті «Моя улюблена іграшка»

                                                              Свято «Весну вітаємо Великдень »

 

Спортивна розвага                          «У пошуках скарбів»

 

вересень

 

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

 

грудень

 

 

 

грудень

 

 

лютий

 

 

березень

 

 

квітень

 

 

квітень

 

 

травень

 

вихователі груп

музичні керівники

 

                             вихователі груп

 

 

вихователі груп, музичні керівники

 

вихователі груп, музичні керівники

 

 

вихователі груп, музичні керівники

 

музичні керівники

 

                               вихователі груп, музкерівники

 

вихователі груп,

 

 

вихователі груп, музкерівники

 

вихователі дошкільних груп

 

                                             

                                                      

                                                Співпраця зі школою

з\п

       зміст

термін проведення

відповідальний

примітка

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Обговорити і затвердити план співпраці дошкільного закладу та школи

 

Організувати взаємо відвідування занять в ДНЗ та уроків в школі вихователями та вчителями

 

Провести з старшими дошкільниками цикл занять «Ми майбутні школярі»

 

Провести круглий стіл  «Основні аспекти готовності дитини до навчання у школі»

 

Провести тестування умінь та знань дітей, які ідуть до школи.

 

вересень

 

 

 

протягом року

 

 

 

                                квітень-травень

 

 

квітень

 

 

 

травень

 

завідувач

директор школи

 

 

завідувач

директор школи

 

 

 

вихователі старшої групи

 

 

вихователі, вчителі, батьки

 

 

вихователі, практичний психолог

 

 

                             

 

                              Взаємодія закладу з установами, організаціями

 

з\п

       зміст

термін проведення

відповідальний

примітка

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Провести зустріч з працівниками МЧС з метою роз’яснення дотримання правил пожежної безпеки

 

Запланувати і провести консультації для працівників та батьків з педіатром та логопедом з поліклініки

 

Організувати екскурсії старших дошкільників в бібліотеку

 

вересень- жовтень

 

 

 

протягом року

 

                          

 

жовтень, травень

 

 

завідувач

 

 

 

 

завідувач

директор школи

 

 

 

вихователі старшої групи

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

                       Розділ 5.   Адміністративно – господарська   діяльність   ДНЗ

                               Створення розвивального життєвого простору дитини 

 

з\п

              зміст

термін проведення

відповідальний

примітка

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

Комплектація груп відповідно до віку дітей.

 

Перевірка  проведення заходів по охороні праці та техніки безпеки на робочому місці.

Проведення інструктажів

 

Контроль за економічним використанням енергоресурсів .

 

Підготовка закладу до осінньо - зимового періоду.

 

Проведення ремонтних робіт в пральні

 

Благоустрій та озеленення території ДНЗ.

 

 

Підготовка закладу до проведення оздоровлення дітей влітку.

вересень

 

 

2 рази в рік

 

 

 

 

 

1 раз в квартал

 

 

 вересень

жовтень

 

листопад

 

 

квітень травень

 

 

травень

завідувач,

 

 

завідувач,

завгосп

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач

завгосп

 

завгосп

 

 

завгосп

 

 

 

завгосп, медична сестра

 

 

 

 

Загальні збори колективу, виробничі наради

 

з\п

              зміст

термін проведення

відповідальний

примітка

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

Колективний договір та правила внутрішнього розпорядку

 

Підготовка закладу до осінньо - зимового період

Збереження майна закладу.

 

Дотримання правил техніки безпеки на робочому місці.

 

Підготовка закладу до проведення оздоровлення дітей влітку.

вересень

 

 

 

жовтень

 

 

 

листопад

 

 

травень

завідувач

 

 

 

завідувач,

завгосп

 

 

завідувач

 

 

завідувач

ст.медсестра

 

 

                                                               Інструктажі

 

з\п

              зміст

термін проведення

відповідальний

примітка

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

Створити комісії:

- з перевірки виконання інструкції з охорони праці

- з перевірки виконання інструкцій щодо організації безпеки життєдіяльності дітей

 

Провести вступні інструктажі з новими працівниками

 

Провести повторні інструктажі з працівниками закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей

 

Дотримання санітарних норм на робочому місці.

Надання першої медичної допомоги

 

вересень

 

 

 

 

 

 

при необхідності

 

вересень-жовтень

 

 

 

січень

завідувач

голова ПК

 

 

 

 

 

завідувач,

 

 

завідувач

 

 

 

 

завідувач

ст.медсестра

 

 

 

                      Вивчення стану організації   життєдіяльності

з\п

зміст контролю

вид контролю

групи

термін

відповідаль-ний

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

Вивчення  навчально–виховної роботи

 

Готовність груп до нового навчального року

 

Створення умов  для форму-вання культури поведінки за столом.

 

Організація роботи по форму-ванню природознавчої компетентності.

 

Організація роботи по формуванню навичок художньої праці

 

Підготовка колективу до нового навчального року

 

Створення  розвивального ігрового середовища

 

Проведення  фізичних      занять

 

Планування тижня безпеки дитини.

 

Стан ведення ділової документації;

 

 Зміст  та  якість календарного планування;

 

Проведення профілактичних заходів;

 

 Готовність працівників до робочого дня.

 

Визначення рівня знань дітей за розділами програми;

 

комплексний

 

 

тематичний

 

 

 

тематичний

 

 

тематичний

 

 

 

тематичний

 

 

 

вибірковий

 

 

вибірковий

 

 

вибірковий

 

 

вибірковий

 

 

оперативний

 

 

попереджуваль-ний

 

попереджуваль-ний

 

оперативний

 

 

порівняльний

старша

 

 

всі

 

 

 

всі

 

 

всі

 

 

 

всі

 

 

 

молодша

 

 

середня

 

 

всі

 

 

всі

 

 

всі

 

 

всі

 

 

всі

 

 

всі

 

 

всі

квітень

 

 

вересень

 

 

 

жовтень

 

 

лютий

 

 

 

березень

 

 

 

вересень

 

 

листопад

 

 

грудень,

квітень

 

 травень 

 

 

жовтень,

січень

 

листопад

лютий

травень

листопад

лютий

 

протягом року  

 

2 рази на рік  

завідувач

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

завідувач,       ст.м/сестра

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

завідувач

 

 

завідувач

ст. м/сестра

 

завідувач

 

завідувач,    практичний психолог

                                                                                                                                                     

 

                                       Медико – профілактична робота в ДНЗ

 

з\п

       зміст

термін проведення

відповідальний

примітка

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

9.

 

Аналіз захворюваності та відвідування дітьми в кожній віковій групі.

Медико – педагогічний контроль за якістю проведення фізкультурних занять, загартовуючи процедур, прогулянок, гігієнічних заходів, за дотриманням режиму дня.

Контроль за виконанням протиепідемічного режиму.

Контроль  за дотриманням вимог до санітарного стану приміщень ДНЗ.

Контроль за організацією харчування дітей :

- завезенням та якістю продуктів,

- дотриманням вимог до збереженням продуктів,

- технологією приготування страв,

- організація харчування дітей в групах.

Контроль за проведенням проти паразитарної роботи в групах.

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей в групах;

 - в 1 молодшій групі

Проведення санмінімуму для техпрацівників, працівників харчоблоку.

Проведення консультації для батьків щодо профілактики простудних захворювань та кишкових інфекцій.

 

 

1 раз в квартал

 

протягом року

 

 

 

 

 

постійно

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

вибірково, протягом року

постійно

2 рази в рік

 

 

щомісяця, згідно плану

 

медична сестра

Чистякові І.

лікар Пона Н.

медична сестра, завідувач

 

 

 

 

 

медична сестра,

лікар

медична сестра,

завідувач

 

медична сестра,

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

медична сестра

 

 

медична сестра

 

 

 

медична сестра,

лікар

 

медична сестра

 

                                

 

 

 

Форми організації життєдіяльності дітей

          Час    проведення

1.

Прийом дітей, їх огляд. Ранкова гімнастика. Ігри, спілкування. Індивідуальна робота з дітьми. Самостійно-пізнавальна, комунікативна діяльність дітей. Міні-заняття.

07:30–09:10

2.

Підготовка до сніданку, сніданок  (індивідуальна робота з дітьми по вихованню культурно-гігієнічних навичок).

09:15–09:30

3.

Підготовка до організованої навчально-розвивальної діяльності, самостійна діяльність дітей в розвивальних центрах, ігри. Робота практичного психолога.

09:30–09:45

4.

Організована навчально-розвивальна діяльність (групові, підгрупові, індивідуально-групові, індивідуальні заняття).

09:45–10:30

5.

Підготовка до прогулянки, прогулянка (самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність дітей, спілкування). Повернення з прогулянки.

10:45–12:00

6.

Підготовка до обіду, обід, індивідуальна робота з дітьми по вихованню культурно-гігієнічних навичок під час прийому їжі.                            

12:00–13:00

7.

Підготовка до сну, сон (індивідуальна робота з дітьми : навички по самообслуговуванню).

 

13:00–15:00

8.

 Підйом дітей, гімнастика пробудження, оздоровчо-профілактичні заходи, загартувальні процедури (індивідуальна робота з дітьми). Спілкування.

15:00–15:20

9.

Гурткова робота (підгрупова, індивідуально-групова, індивідуальна). Спілкування, розваги, самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність.

15:20–16:00

10.

Підготовка до підвечірка, підвечірок  (індивідуальна робота з дітьми).

 

16:00–16:20

11.

Підготовка до прогулянки, прогулянка.    Самостійно-пізнавальна, комунікативна, ігрова діяльність, спілкування, індивідуальна робота з дітьми.   Бесіди з батьками.

16:20–18:15

12.

Повернення додому.

 

18:15–19:30

    

 

  Зміст навчально-виховного процесу в нашому дошкільному закладі   визначається  Базовим компонентом дошкільної  освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей  «Українське дошкілля». Вихователі  використовують в роботі елементи інноваційних програм та методики навчання і виховання дошкільників : "Крок за кроком", принципи методики "Лицем до дитини", навчання читанню "Від тексту до букви", "Логіка світу".
                                                          

 

Наш девіз: « Вірити в сили дитини та допомогти їй повірити в себе».

 

 Навчально-виховний процес організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного «Я».  Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини.   Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям.  Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, уміли самостійно діяти в ньому.  Впроваджуючи інноваційні технології в практику з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні,сюжетно-динамічні заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.   При організації навчально-виховного процесу вихователі використовують велику кількість ілюстративного наочного матеріалу, розвиваючих та дидактичних ігор, використовуючи можливості розвивального предметного середовища групових приміщень.  

 

                  

   Любов потрібна кожній дитині,  інакше їй не стати повноцінною дорослою людиною.  Любов – це  найнадійніший фундамент спокійного дитинства.   Якщо це розуміємо ми, дорослі, дитина виростає доброю і щедрою людиною.