Франківський район м. Львова. ДНЗ № 18
Інформація для батьків. Правила електронної реєстрації дітей

     

                                                            

 

 

                                                Шановні батьки!                                                                                           В нашому закладі дошкільної освіти (дитячий садок) працюють вікові групи:                      молодша - для дітей віком   3 - 4 років                                                     середня -  для дітей віком   4 - 5 років                                                       старша - для дітей віком    5 -- 6 (до 7)  років                                                                                                                                      Електронна реєстрація  заявки на влаштування дитини в дошкільні заклади м. Львова проводиться на сайті    edu.smart.lviv.ua                                                                                       Батьки, які не мають доступу до інтернет – мережі, можуть звернутися у найближчий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), де отримають не тільки кваліфіковану допомогу, а й зможуть зареєструвати дитини до дитячого садка.                                                                                                                                                                                                                                                        Реєструючи  заявку на поступлення дитини в ЗДО просимо звернути увагу  що вік дитини враховується станом на 01.09 поточного року, коли ви хочете щоб дитина відвідувала ЗДО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА

про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості

у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова

 

Розділ I. Положення про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова

 

1. Загальні положення

1.1. Загальноміська електронна система реєстрації дітей для вступу у заклади дошкільної освіти (групи) (надалі – ЗДО) для дітей із загальним розвитком та особливими потребами, які є у комунальній власності територіальної громади м. Львова, здійснюється з метою:

1.1.1. Спрощення процедури обліку дітей до зарахування у ЗДО.

1.1.2. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

1.1.3. Забезпечення доступу до інформації про ЗДО, які є у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

1.1.4. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ЗДО.

1.1.5. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО.

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова (надалі – Положення) розроблено з врахуванням вимог законодавства України та визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ЗДО м. Львова.

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ЗДО, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

1.4. Дія Положення не поширюється на ЗДО, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.5. У разі виникнення суперечливих ситуацій при зарахуванні до ЗДО перевага надається дітям, які проживають у м. Львові, а також на адміністративно-територіальних землях, які межують із землями Львівської міської ради (м. Винники, смт. Брюховичі, смт. Рудно) відповідно до ухвали міської ради від 18.06.2009 № 2711 “Про встановлення територіальних меж між землями Львівської міської ради, у тому числі м. Львова, та землями адміністративно-територіальних утворень, які межують із землями Львівської міської ради“.

1.6. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.6.1. Електронна система реєстрації дітей для вступу та обліку у ЗДО – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ЗДО та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

1.6.2. Володілець системи електронної реєстрації – управління освіти департаменту гуманітарної політики.

1.6.3. Консультант – особа, уповноважена управлінням освіти департаменту гуманітарної політики, яка має право консультувати, роз’яснювати заявникам, а також контактувати з адміністратором системи для внесення відповідних змін при необхідності.

1.6.4. Адміністратор – особа, уповноважена управлінням освіти департаменту гуманітарної політики, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до системи електронної реєстрації, надання інформації на підставі письмових чи електронних звернень батьків або осіб, які їх заміняють.

1.6.5. Заявник – особа, яка вносить дані дитини до системи електронної реєстрації дітей та несе персональну відповідальність за надану інформацію.

2. Порядок набору та обліку дітей у ЗДО комунальної власності м. Львова

2.1. Набір дітей до ЗДО здійснює його керівник відповідно до списків, сформованих електронною базою даних відповідно до правил про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова.

2.2. Першочергово зараховуються діти пільгових категорій (20 %). У черзі електронної реєстрації існує фіксована квота для пільгової категорії: перші 20% від фактичної наповнюваності відповідної вікової групи розраховані для даної категорії дітей.

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ЗДО.

2.3.2. Діти батьків – інвалідів I групи.

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, учасників АТО.

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.

2.3.6. Діти військовослужбовців військової прокуратури.

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених осіб.

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

2.4. У ЗДО з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі таких документів:

2.4.1. Наявності електронної реєстрації заявки дитини у системі реєстрації дітей до ЗДО м. Львова.

2.4.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.4.3. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО.

2.4.4. Копії свідоцтва про народження дитини.

2.4.5. Документа, який підтверджує право на пільгове зарахування для пільгових категорій.

2.5. У ЗДО компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:

2.5.1. Наявності електронної реєстрації заявки дитини у системі реєстрації дітей до ЗДО м. Львова.

2.5.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

2.5.3.Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

2.5.4. Копії свідоцтва про народження дитини.

2.5.5. Висновку психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики (надалі – ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ЗДО).

2.5.6. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики.

2.6. У разі надання неправдивої інформації батьками або особами, які їх заміняють, щодо дати народження, серії та номера свідоцтва про народження, пільгової категорії – дитина не буде зарахована до закладу. Якщо батьки виявили помилки в електронній заявці дитини у системі реєстрації дітей до ЗДО м. Львова, їм необхідно до 10 травня року зарахування дитини до ЗДО звернутися до адміністратора системи електронної реєстрації з метою їх виправлення. При цьому слід мати: свідоцтво про народження дитини та документ, який посвідчує особу.

2.7. Електронне зарахування дітей 2-6-ти років здійснюється 1 червня, а прийом до ЗДО – впродовж червня-серпня та впродовж навчального року при наявності вільних місць.

2.8. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ЗДО та прохідним бар’єром через офіційний веб-портал мережі ЗДО Львівської міської ради за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/.

2.9. Електронний перевід дітей по групах проводиться 1 вересня, враховуючи корекції, які керівник ЗДО заявляє з 10 до 15 серпня (формування груп компенсуючого типу). Діти старших груп залишаються на повторний курс лише за заявою батьків.

2.10.Дані про формування мережі груп подаються завідувачем ЗДО до 1 вересня за рік до відкриття групи.

2.11. Впродовж усього періоду перебування у ЗДО інформація про дитину зберігається у системі електронної реєстрації.

3. Контроль за порядком набору до закладів дошкільної освіти

3.1. За комплектацією груп дітьми відповідає персонально керівник ЗДО.

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ЗДО м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики.

4. Забезпечення доступу до системи електронної реєстрації

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“ має лише адміністратор та володілець системи електронної реєстрації, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень та договору позички віртуального сервера від 01.11.2017 № 01111. Адміністратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до системи електронної реєстрації здійснюється через офіційний веб-портал мережі ЗДО Львівської міської ради за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/. Всі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

Розділ II. Правила про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова

1. Електронна реєстрація заявки на зарахування дитини у ЗДО передбачає внесення інформації про дитину до загальноміської електронної системи реєстрації.

2. Електронна реєстрація є обов’язковою для того, щоб дитина могла бути зарахована до ЗДО. Вона здійснюється шляхом заповнення спеціальної електронної форми через офіційний веб-портал мережі ЗДО Львівської міської ради за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/.

3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не в змозі самостійно заповнити електронну форму, то вони можуть звернутися за допомогою у територіальний Центр надання адміністративних послуг м. Львова.

4. При реєстрації заявки надається індивідуальний номер та фіксується дата її подачі. Ці дані вже не змінюються.

5. Стан заявки можна перевірити через офіційний веб-портал мережі ЗДО за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/user/sign-in/login.

6. Всі заявки зі статусом “на розгляді“, зареєстровані впродовж 2013-2016 років, автоматично перенесені до оновленої системи електронної реєстрації із збереженням даних та дати.

7. Під час електронної реєстрації дитини батьки мають змогу зареєструвати електронну заявку у три ЗДО, визначаючи за пріоритетністю (перший, другий, третій заклад дошкільної освіти). Є можливість редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані та пріоритетні ЗДО включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до ЗДО.

8. Реєстрація новонароджених дітей до 1 року починається о 9.00 год. у перший робочий день січня наступного року за роком народження дитини.

Відліком для зарахування дитини до ЗДО є 1 вересня, тому при реєстрації на бажаний батьками рік зарахування до ЗДО дитині станом на 1 вересня повинно бути повних два роки (група раннього віку) та три роки (молодша група).

9. Зареєстрована заявка отримує порядковий номер у кожен обраний батьками дошкільний заклад відповідно до кількості раніше поданих інших заявок, які сортуються у порядку зростання дати реєстрації.Порядковий номер не є місцем.

10. Порядковий номер може змінюватися лише у разі (перелік вичерпний):

10.1. Вибуття дитини із ЗДО.

10.2. Зарахування дітей до ЗДО (формування груп).

10.3. Редагування електронних заявок батьками (пункт 7 розділу II).

10.4. Редагування системи адміністратором (перевід дітей, які не потрапили до ЗДО через брак місця).

11. Остаточне зарахування дитини до ЗДО здійснює завідувач обраного батьками ЗДО відповідно до електронного листа від адміністратора та поданих

документів батьками.

12. На вимогу батьків або осіб, що їх замінюють, які подали заявку у відповідний ЗДО, адміністратор або володілець надає перелік всіх зарахованих дітей з датами подачі їхньої заявки (без персональних даних дітей).

13. Для реєстрації дитини батькам або особам, які їх замінюють, необхідно:

13.1. Ввійти через офіційний веб-портал мережі ЗДО за адресою: http://edu.smart.lviv.ua.

13.2. Ввести у відповідні графи персональні дані батька, дитини: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер свідоцтва про народження, адресу місця реєстрації, наявність пільги (за наявності).

13.3. Вибрати ЗДО (від одного до трьох за пріоритетністю зі спливаючого меню, у яких міститься інформація про номер, адресу обраних ЗДО).

13.4. Вибрати бажаний рік зарахування.

13.5. Надати згоду на обробку персональних даних.

13.6. Надати згоду при зарахуванні адміністратором відвідувати один з вищеобраних при реєстрації ЗДО.

13.7. Натиснути кнопку “Зареєструватись“.

14.Перелік інформації, яка доступна у будь-який час кожному користувачу електронної бази даних:

14.1. Перелік ЗДО, їх адреса.

14.2. Кількість груп, фактична можливість наповнюваності кожної групи.

14.3. Пільгова квота.

14.4. Кількість вільних місць.

15. У першій декаді червня відбувається зарахування дітей до ЗДО згідно з електронною реєстрацією. При отриманні листа, смс-повідомлення про зарахування дитини до обраного ЗДО батькам слід впродовж 30 робочих днів подати оригінали відповідних документів, необхідних для зарахування дитини у ЗДО (пункти 2.4, 2.5 розділу I). Якщо впродовж 30 робочих днів відповідні оригінали не подані, то електронна заявка переноситься у кінець черги вікової групи.

16. У разі відсутності вільних місць у обраних ЗДО заявка залишається в електронному реєстрі до моменту появи місця в обраному ЗДО. Якщо до кінця календарного року дитина не зарахована до ЗДО через брак місця, то у грудні електронна заявка автоматично переводиться на наступний навчальний рік.

17. Діти, які відвідують ЗДО м. Львова, можуть бути переведені в інший ЗДО м. Львова при зміні місця проживання або отримання висновку ПМПК, за умови наявного вільного місця у ньому, надавши адміністратору системи електронної реєстрації підтверджуючі документи: заяву про зарахування, погоджену керівником ЗДО, куди переводиться дитина, копію документа, який підтверджує про зміну місця проживання, або витяг з протоколу ПМПК.

18. Діти, які відраховані з ЗДО через відсутність з невідомих причин, можуть бути відновлені у ЗДО впродовж 2-х місяців за умови наявності місця у відповідній віковій групі та з’ясування (підтвердження) причин відсутності.

19. При виникненні будь-яких проблем із системою електронної реєстрації батьки мають право звертатися у службу підтримки за адресою, зазначеною на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради http://support@smart.lviv.ua.